Ban Cố Vấn

Ban Đại diện Câu lạc bộ, do Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ bầu, là bộ phận đề xuất và tổ chức thực hiện tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ theo phương hướng hoạt động hàng năm do Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ quyết định.

Liên lạc CEO Club

Hãy liên lạc với chúng tôi, rất vui được giải đáp các thắc mắc của các Anh/Chị.

Thông tin liên hệ
  • 33A Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
  • +84 8 3811 8145
  • +84 8 3811 8147
  • info@ceoclub.com.vn
Thông tin Ban thư ký
  • +84 913 653 565
  • +84 913 922 928