Tin tức về Câu lạc bộ

banner vuông (22)
Xem chi tiết

(KTSG) – Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2010-2022 là 6,1%. Tuy nhiên, giai đoạn này cần chia ra trước và sau đại dịch Covid-19. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2010-2019 là 6,6%; giai đoạn 2019-2022 là 4,4%. Cần lưu ý rằng tăng trưởng GDP năm 2022 so với năm 2021 cao […]

Xem chi tiết
Liên lạc CEO Club

Hãy liên lạc với chúng tôi, rất vui được giải đáp các thắc mắc của các Anh/Chị.

Thông tin liên hệ
  • 33A Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
  • +84 8 3811 8145
  • +84 8 3811 8147
  • info@ceoclub.com.vn
Thông tin Ban thư ký
  • +84 913 653 565
  • +84 913 922 928