Ban Thường Vụ

Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ là cơ quan quyết định cao nhất của Câu lạc bộ. Đại hội đồng thành viên Câu lạc bộ thông qua tất cả các quyết định theo nguyên tắc đa số quá bán.

background
Chủ tịch phát biểu

CEO Club ra đời với sứ mệnh “Tập hợp những người Việt Nam đang làm, có tham vọng hoặc quan tâm đến nghề Giám Đốc Điều hành để chia sẻ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực điều hành và góp phần xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp”.

Bà Đặng Thị Minh Phương
Chủ Tịch & CEO - Công ty Minh Phương Logistics
http://mplogistics.vn

Xem video
Managemment Board Image

Mr. Johan Nyvene

CEO - Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) http://hsc.com.vn
Liên lạc CEO Club

Hãy liên lạc với chúng tôi, rất vui được giải đáp các thắc mắc của các Anh/Chị.

Thông tin liên hệ
  • 33A Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
  • +84 8 3811 8145
  • +84 8 3811 8147
  • info@ceoclub.com.vn
Thông tin Ban thư ký
  • +84 913 653 565
  • +84 913 922 928