Hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đổi mới sáng tạo, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại…

 Để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, Quỹ tập trung hỗ trợ 3 nhóm doanh nghiệp chính.

Để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, Quỹ tập trung hỗ trợ 3 nhóm doanh nghiệp chính.

Chia sẻ tại Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững” ngày 5/6, ông Phan Thanh Hà, Giám đốc Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho biết mục tiêu hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt, để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, Quỹ tập trung hỗ trợ 3 nhóm doanh nghiệp chính, gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị.

Theo đó, Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 4 hình thức là cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp, tài trợ vốn, hỗ trợ tăng cường năng lực.

Đối với hình thức cho vay trực tiếp, hoạt động cho vay của Quỹ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quỹ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với quy định tại Nghị định. Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

Đối với hình thức cho vay gián tiếp, Quỹ lựa chọn ngân hàng thương mại để ký thỏa thuận cho vay gián tiếp. Ngân hàng áp dụng quy định pháp luật về hoạt động vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính để tiếp nhận vốn từ Quỹ. Ngân hàng tự thẩm định, quyết định cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định.

Với hình thức tài trợ vốn, Quỹ tài trợ một phần chi phí đối với các hạng mục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định.

Đối với hỗ trợ tăng cường năng lực, căn cứ nguồn vốn hoạt động và kế hoạch hoạt động hàng năm, Quỹ tổ chức hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu để hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

 Ông Phan Thanh Hà, Giám đốc Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chia sẻ tại Diễn đàn về cách thức tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp.

Ông Phan Thanh Hà, Giám đốc Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chia sẻ tại Diễn đàn về cách thức tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp.

Theo ông Phan Thanh Hà, để có thể vay vốn từ Quỹ, doanh nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện chính:

Thứ nhất, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tai Chương II, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ hai, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Thứ ba, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Một trong những nội dung mà doanh nghiệp quan tâm nhất khi vay vốn từ Quỹ đó là ưu đãi khi nhận hỗ trợ. Ông Phan Thanh Hà thông tin lãi suất cho vay của Quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ. “Không phải tổ chức tín dụng nào cũng có mức lãi suất ưu đãi như vậy”, ông Hà khẳng định.

Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Bên cạnh đó, thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm. Đặc biệt, doanh nghiệp được miễn phí trả nợ trước hạn.

Ngoài ra, Giám đốc Quỹ lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ vay vốn, doanh nghiệp nên tránh một số lỗi thường mắc như thiếu hồ sơ để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia chuỗi liên kết, chuỗi giá trị; hồ sơ không đúng yêu cầu; số liệu giữa các hồ sơ chưa phù hợp với nhau; hồ sơ chưa chứng minh được năng lực của doanh nghiệp…

Ngân Hà (Nguồn: vneconomy.vn)

Liên lạc CEO Club

Hãy liên lạc với chúng tôi, rất vui được giải đáp các thắc mắc của các Anh/Chị.

Thông tin liên hệ
  • 33A Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
  • +84 8 3811 8145
  • +84 8 3811 8147
  • info@ceoclub.com.vn
Thông tin Ban thư ký
  • +84 913 653 565
  • +84 913 922 928